โรงเรียนสุเหร่าสมอเซ
68/1 ม.8   ตำบลคลองเปรง  อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
เบอร์โทรศัพท์ 08-1577-0139
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

       ระดับชั้นอนุบาล 1  ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3