โรงเรียนสุเหร่าสมอเซ
68/1 ม.8   ตำบลคลองเปรง  อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
เบอร์โทรศัพท์ 08-1577-0139
ปฐมวัย

นางสาวกมลวรรณ หวังพิทักษ์
ครูผู้ช่วย

นางปนัดดา หวันกะมา
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/0