โรงเรียนสุเหร่าสมอเซ
68/1 ม.8   ตำบลคลองเปรง  อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
เบอร์โทรศัพท์ 08-1577-0139
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายวรพจน์ ชูศรีวาส
ครู คศ.1

นางสาวอาทิตยา ราชแสงเมือง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางวรรณภา แจ่มทิม
ครูผู้ช่วย