โรงเรียนสุเหร่าสมอเซ
68/1 ม.8   ตำบลคลองเปรง  อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
เบอร์โทรศัพท์ 08-1577-0139
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสุขโสม ม่วงศรี
ครู คศ.3

นางสาวผกามาส ศรีตระกูล
ครู คศ.1

นางสาวศุภักษณา เกตุชาติ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2